Javni natječaj za izradu novog logotipa Turističke zajednice grada Križevaca

Turistička zajednica grada Križevaca raspisuje Javni natječaj za izradu novog logotipa Turističke zajednice grada Križevaca. 

Predmet ovog Javnog natječaja je izrada novog logotipa sa svrhom upotrebe na svim on line i off line promidžbenim materijalima (plakati, letci, brošure, internet stranica, mobilna aplikacija i ostalo). 

Tekst javnog natječaja i obrasce možete preuzeti u nastavku:

Javni natječaj

Obrazac 1_Prijava na natječaj

Obrazac 2 Izjava o autorstvu