Tikvijada u "Lipi", 20. listopada 2017. godine

Gornjogradsko dobrotvorno i kulturno društvo LIPA i ove godine organizira tikvijadu.

Izložba se održava u petak, 20. listopada u 16:00 sati u prostorijama društva LIPA u gornjem gradu.