Martinje po Križevačkim štatutima, 10. studeni 2017.