Otvorenje fotografske izložbe "Šuma okom šumara", 09. veljače 2018. godine