Javni natječaj za prodaju osobnog vozila

Na temelju Zaključka o prodaji osobnog vozila u vlasništvu Turističke zajednice Grada Križevaca ponavlja se Javni natječaj za prodaju osobnog vozila u vlasništvu Turističke zajednice Grada Križevaca.

Tekst natječaja nalazi se u nastavku:

Na temelju Zaključka o prodaji osobnog vozila u vlasništvu Turističke zajednice Grada Križevaca raspisuje se sljedeći

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju osobnog vozila u vlasništvu Turističke zajednice Grada Križevaca

 

I PREDMET PRODAJE – osobno vozilo

Vrsta vozila: osobni automobil,

Marka vozila: Chevrolet

Tip i model vozila: Cruze, 2.0 VCDi LS+

Boja vozila: Siva – s efektom

Broj šasije: KL1JF69Y9BK153354                                                         

Broj osovina: 2

Snaga motora u Kw: 120

Zapremnina motora u cm3: 1998

U prometu od: 2011.

Registriran

Dva seta guma na felgama (zimske i ljetne)

 

Početna cijena

Početna cijena utvrđuje se u iznosu od 15.600,75 kuna (petnaesttisućašeststotinakuna i sedamdesetpetlipa).

 

II NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu isplatu jamčevine u iznosu od 1.000,00 kuna, u korist računa Turističke zajednice Grada Križevaca br. HR4923400091110334582, Model HR00, Poziv na broj 1-2019.

Ponude za koje ne bude uplaćena jamčevina neće biti razmatrane.

Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana.

Ponuditelju s kojim će se sklopiti ugovor o prodaji jamčevina će biti uračunata u kupoprodajnu cijenu.

Ako odabrani kupac ne potpiše ugovor o prodaji vozila ili ne uplati ugovoreni iznos u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora jamčevina se ne vraća.

Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Vozilo se može pregledati radnim danom od 9:00 do 15:00 sati, na adresi: Grad Križevci, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, 48260 Križevci, sve do isteka roka za dostavu ponuda, uz prethodnu najavu na tel: 091/4707-160.

 

III SADRŽAJ PONUDE

Pouda mora sadržavati:

-          Ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, adresu i broj za kontakt,

-          Preslika osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno presliku izvatka iz sudskog, odnosno obrtnog registra

-          Dokaz o plaćenoj jamčevini

-          Broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane i

-          Ponuđena kupoprodajna cijena.

Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na naknadu istih. Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve porezne i druge zavisne troškove.

IV ROKA ZA DOSTAVU PONUDE

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim kuvertama.

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici, s naznakom:

„Ne otvaraj-ponuda za kupnju osobnog vozila Chevrolet Cruze“

preporučeno poštom na adresu: Turistička zajednica Grada Križevaca, Trg J.J. Strossmayera 5, 48260 Križevci, ili osobnom dostavom na navedenu adresu, u roku 8 dana od dana objave natječaja na službenoj stranici Turističke zajednice Grada Križevcaca.

 

Sve ostale obavijesti o Natječaju mogu se dobiti u Turističkoj zajednici Grada Križevaca.

 

V ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene daljnji postupak će se provesti provođenjem postupka javnog nadmetanja te će o mjestu, danu i satu održavanja postupka javnog nadmetanja biti posebno obaviješteni pisanim putem.

Svi će ponuditelji o ishodu natječaja i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja biti obaviješteni u što kraćem roku.

Ponuditelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila bez posebnog obrazloženja.

Ponuditelj koji povuče svoju ponudu nakon otvaranja ponude gubi pravo na povrat jamčevine.

Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s Gradom Križevaca u roku od 8 dana od dana dostave odluke o izboru njegove ponude kao najpovoljnije te u roku od 8 dana od sklapanja ugovora uplatiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos jamčevine.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene ili ne zaključi kupoprodajni ugovor u utvrđenom roku smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

U Križevcima, 11. svibnja 2020.

DIREKTORICA

Olinka Gjigaš

Novosti i događanja

Pred Sljed

Tradicionalno je "IN"

Projekt Tradicionalno je ˝IN˝ je projekt Hrvatskog agroekonomskog društva, a financiran je od Grada Zagre...

11 12 2020

Opširnije

IGRA MEMORIJE – U potrazi…

Znate li da na dvadesetak lokacija u Križevcima i dan danas stoje povijesni zdenci za vodu koji predstavljaju jedinstven...

27 10 2020

Opširnije

Koncert 50. Varaždinskih …

Koncert 50. Varaždinskih baroknih večeri

Ogranak Matice hrvatske u Križevcima poziva Vas na koncert u sklopu jubilarnih 50. Varaždinskih baroknih večer...

17 09 2020

Opširnije

Predavanje i poetsko-glaz…

„Sveti Marko Križevčanin i pobožnost prema Majci Božjoj“ – tema je predavanja koje će u sklopu dvotjednih dana sv. Marka...

02 09 2020

Opširnije

Svetkovina sv. Marka Križ…

Svetkovina sv. Marka Križevčanina

Program svetkovine sv. Marka Križevčanina kao i svake godine započinje 29. kolovoza i trajat će do 15. rujna, a obuhvati...

26 08 2020

Opširnije

Biciklom po Prigorju

Biciklom po Prigorju

Nemate bicikl. Ne znate kamo krenuti. Nemojte brinuti jer u Križevcima sve to nije prepreka! U Turističkom informativ...

14 08 2020

Opširnije

Turistička aktivnost u ok…

Posljednje informacije i aktualnosti vezane za turističku aktivnost u okolnostima bolesti COVID-19 s posebnim naglaskom ...

13 07 2020

Opširnije

Javni natječaj za prodaju…

Na temelju Zaključka o prodaji osobnog vozila u vlasništvu Turističke zajednice Grada Križevaca ponavlja se Javni natječ...

11 05 2020

Opširnije

Javni natječaj za prodaju…

Na temelju Zaključka o prodaji osobnog vozila u vlasništvu Turističke zajednice Grada Križevaca ponavlja se Javni natječ...

23 03 2020

Opširnije

Odgoda svih javnih okuplj…

Odgoda svih javnih okupljanja-Križevci

Stožer civilne zaštite Grada Križevaca donio je Zaključak kojim se preporučuje da se do daljnjega odgode sva javna okupl...

12 03 2020

Opširnije

Dodatne upute za sprečava…

Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je dodatne upute za pojedince, kolektive i poslodavce o prilagodbi svakodnevnog ...

12 03 2020

Opširnije

Javni natječaj za prodaju…

Na temelju Zaključka o prodaji osobnog vozila u vlasništvu Turističke zajednice Grada Križevaca raspisuje se Javni natje...

05 03 2020

Opširnije

"Tata na dar" - dramske d…

Dramska družina Kolibrići i Gradska knjižnica "Franjo Marković" Vas srdačno pozivaju na predstavu „Tata na dar“&nbs...

24 02 2020

Opširnije

Zoran Homen - pola stolje…

Zoran Homen - pola stoljeća likovnog stvaralaštva

Četvrtak, 27. 2. 2020., u 18 sati Multimedijska dvorana Predstavljanje knjige Zoran Homen - pola stoljeća likovnog st...

18 02 2020

Opširnije

Predavanje za javnost pod…

Predavanje za javnost pod nazivom

Utorak, 25. 2. 2020., u 19 sati Multimedijska dvorana Predavanje za javnost kapetana Antuna Golda Granica na moru - ...

18 02 2020

Opširnije

Bezbroj lica periodnog su…

vrijeme: 19.02. - 14.03.2020. otvorenje: 19.02.2020. u 18 sati mjesto: Križevci, Likovna galerija Gradskog muzeja Križ...

17 02 2020

Opširnije

Hrvatski Barokni Ansambl …

U subotu, 15. veljače 2020., u župnoj crkvi Sv. Ane Hrvatski Barokni Asnsambl održat će koncert u povodu Valentinova. P...

13 02 2020

Opširnije

Večer ljubavne poezije u …

Večer ljubavne poezije u

Gornjogradsko dobrotvorno i kulturno društvo Lipa povodom Valentinova organizira večer ljubavne poezije. Večer ljubavne...

10 02 2020

Opširnije

O nama

Turistička zajednica grada Križevaca, pravna je osoba čije su članice pravne i fizičke osobe u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s njima neposredno povezanim djelatnostima. Zajednicom upravljaju njezini članovi.

Zadaća Turističke zajednice je unapređivanje općih uvjeta boravka turista, promocija turističkog proizvoda i razvijanje svijesti o važnosti gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma i zaštite okoliša.

Kultura

U mnoštvu spomenika kulture, Križevci se ponose na vizuru svojih osam crkvenih tornjeva raspoređenih na prilazima gradu, tvoreći oko grada križ. U gradu i okolici nalaze se mnogobrojne znamenite građevine nastale u različitim vremenskim periodima u kojima se danas nalaze javne i kulturne ustanove. Križevci i okolica atraktivno su područje zanimljivih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, parkova, jezera, tradicionalnih klijeti i vinograda.

Kontakt

Turistička zajednica grada Križevaca

 

 

Kontaktirajte nas putem web obrasca

Dobrodošli u Križevce

Križevci su jedan od najstarijih srednjovjekovnih gradova sjeverne Hrvatske. U pisanim dokumentima grad se prvi put spominje u ispravama kralja Bele III iz 1193. godine pod imenom Cris (Križ). Grad je u početku bio podijeljen na dva dijela: Gornji i Donji Križevac (Gornji i Donji grad). Prilikom osnutka Gornjega grada kao novog naselja, ban Stjepan dodjeljuje mu povlastice slobodne i kraljevske varoši. Bilo je to to 24. travnja 1252. godine i taj dan slavi se danas kao Dan grada.