Manifestacije

Kalnik je već godinama domaćin nekoliko poznatih manifestacija:

Vuzem na Kalnik: jedinstvena tradicija izgradnje i paljenja velikih krijesova, visine do 25 metara (uskrs).

Kalničke uncutarije: tradicionalna manifestacija koja okuplja veliki broj ljudi uoči Praznika rada, 1. svibnja. Mozaičnog programa (sportski događaji, pučke igre, kulturno umjetnički program, izložbe itd)

Martinje na Kalniku: tradicionalno krštenje mošta po regulama Križevačkih štatuta