Sveti Ivan Žabno

Općina Sveti Ivan Žabno prostire se na 106,60 km2 sa oko 6000 stanovnika. Nalazi se na križanju putova Zagreb-Bjelovar i Križevci-Bjelovar. Po važnosti i po veličini, najveća je općina u križevačkoj regiji. Odlikuje se zanimljivim prirodnim krajolicima, znamenitim sakralnim objektima, kulturnim događanjima i dodatnim sadržajima na obiteljskim gospodarstvima.

Arheološko nalazište na mjestu današnjeg naselja Brezovljani predstavlja jedno od najbogatijih nalazišta sopotske kulture (2800-2500 g.p.n.e.). Svake godine na Dan Općine 24. lipnja održava se manifestacija pod nazivom „Svetoivanjski dani“ s bogatim programom.

http://www.osiz.hr/