Zanimljivosti

Obreške klijeti: etnološki lokalitet starinskih drvenih vinogradarskih klijeti.

  • lokacija: Obrež – brijeg na hrptu između sela Vukovec i Vojnovec (na cesti Križevci - Gornje Rijeka)

Župna crkva Sv. Petra: kasnobarokna kamena građevina s masovnim zvonikom koji je vidljiv gotovo iz svakog dijela Kalničkog prigorja

  • adresa: Sveti Petar Orehovec 127
  • kontakt: 048 856 190

Crkva Sv. Benedikta: novija crkva sagrađena na lokaciji nekadašnje kapele Sv. Benedikta iz 1704. godine.

  • adresa: Selanec (na cesti između Križevaca i Kalnika)