Jahanje

Bogata tradicija uzgoja konja vezana je uz povijest poljoprivrednog školstva u gradu Križevcima i okolici. Brojni konjički klubovi u gradu nude škole jahanja, terapijsko i rekreacijsko jahanje na jahalištu i u prirodi.

Zadruga „Roza“ posjeduje uređeno jahalište i nudi rekreativno jahanje, škola jahanja, trail i terensko jahanje.

 • Adresa: Mladine, Križevci
 • Kontakt: Aleksandar Torre
 • Mob: 091 254 6277

Akademski konjički klub Križevci nudi individulano, terensko i višednevno terensko jahanje.

 • Adresa: Ratarna bb, Križevci
 • Mob: 098 388 977
 • Web: www.akkkz.hr

Konjički klub“Alvaro“ u ponudi ima školu jahanja, terensko jahanje, terapijsko jahanje za djecu s posebnim potrebama.

 • Adresa: Gornje vine
 • Kontakt: Ana Kovač
 • Mob: 098 294 285

Obiteljsko gospodarstvo Pohl nudi jahanje u jahalištu i izvan njega.

 • Adresa: Vojakovački Kloštar 18, Križevci
 • Kontakt: Zlatko Pohl
 • Mob: 098 466 118